aktualności

strona główna > aktualności > Koncepcja witraży w Arce Pana

Koncepcja witraży w Arce Pana

„Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, służcie Panu z weselem. Stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. Wiedzcie, że Pan Jest Bogiem, On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami Jego pastwiska.” Psalm 100.
 
Radość wchodzących do świątyni mają wzmagać witraże. Zasadniczym założeniem jest stworzenie we wnętrzu strefy złocistego ciepła w części ołtarzowej, strefy mroku przy organach, z neutralnymi, ciepło-chłodnymi barwami w części środkowej wnętrza. Organizacja stref od mroku ku światłu wynika z naturalnej dążności do światła, lecz również wydaje się zasadna we wnętrzu Arki Pana, gdyż obecnie zorganizowane szafy organowe stają się chyba niezamierzenie bardzo ważnym elementem wnętrza. Cień w którym byłyby organy wyakcentuje część ołtarzową poprzez kontrast barw. Ponadto cień sprzyja konserwacji instrumentu organowego. Jednak zasadniczym walorem rozwiązania byłoby wyakcentowanie części ołtarzowej, stworzenie złocistego, łagodnego światła emanującego przy tabernakulum. Przejrzyste barwne szkła witrażowe nie oddzielą od świata zewnętrznego. Pozwolą z zewnątrz dostrzec szczegóły wnętrza : drewniane dno łodzi, spiętrzone blachy stalowe, a także wiernych na antresoli. Użyte barwy szkła w swej zasadniczej masie harmonizują z barwą posadzki.

Treść okien:
W trójkątnym oknie wejścia – „Na początku było Słowo, Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo, to było na początku, a bez Niego nic się nie stało co się stało ... Światłość w ciemnościach świeci, a ciemności Jej nie ogarnęły ... a którzykolwiek Go przyjęli tym dał moc ... aby się stali synami.” Ewangelia św. Jana – prolog.

Wielkie okno północne – „Przemówił Bóg do Noego i jego synów tymi słowami: Oto ja ustanawiam przymierze z wami i waszym potomstwem, a także ze wszystkimi istotami żywymi ... – A oto znak przymierza. Kładę go pomiędzy Mną a wami i wszelką istotą żywą, która jest z wami – po wieczne czasy. Kładę mój łuk na obłokach; ... Żadna istota cielesna nie zostanie już nigdy zgładzona przez wody potopu.. Księga Rodzaju. Tęcza, znak przymierza wychodzi jakoby poza architekturę kościoła do nieba i wraca łukiem na
okno południowe, wnosząc akcent żywych barw. W oknie północnym łuk tęczy oddziela mroczne wody potopu od okresu życia w przymierzu z Bogiem, widoczne są tendencje wznoszenia ku Bogu, ku górze i odwrotnie, pomocna dłoń światła Bożego skierowana jest ku człowiekowi. Wszystko to w przepływających dziejach ludzkości – faliste podziały kwater zwijanych ja Tora w słup ognisty, wizja architekta kościoła. Ten kontakt Bóg – człowiek – Bóg kulminuje się w słupie ognistym.  Z uwagi na gęstość podziałów owego, oraz by sprawia wrażenie lekkości proponuje się zastosować jasne szkło witrażowe, wzmagające płomienistość słupa.

Trójkątne okno wschodnie : Światłość Boża, słońce, w które była odziana Niewiasta Apokaliptyczna. U postawy dwanaście warstw szlachetnych kamieni z fundamentów Miasta na Grze, Nowego Jeruzalem. Warstwy symbolizujące dwunastu Apostołów. Jest to zestawienie kolorystyczne dwunastu następujących po sobie barw podane w Apokalipsie, chyba nie wykorzystywane w ikonografii  chrześcijańskiej. Zestawienie barwne pozwala malarzowi na spory margines swobody, bowiem niektóre z kamieni, jak beryl, występują w rozmaitych barwach. Pozostałe okna prawie całkiem przejrzyste. Wszystkie okna przejrzyste, oczywiście barwy ciemniejsze wydają się mniej przejrzyste, także szkła o fakturze i strukturze szkieł witrażowych zniekształcają nieco obraz załamując i łapiąc na powierzchni swojej światło, ukazują piękno materiału wykonanego poprzez dmuchanie oraz ręczną obróbkę, z piętnem oryginalności i szlachetności.

Kraków, luty 1955.                                             Jerzy Skąpski – projektant witraży w Arce Pana.

KALENDARZ LITURGICZNY

niedziela, 23 wrzesień 2018
okres liturgiczny:
Okres Zwykły

PROBOSZCZ PARAFII

Ks. prob. Jerzy Czerwień
tel. 12 642 52 40
tel. 12 644 06 24 wew. 20
e-mail: kontakt.arkapana@gmail.com

DANE KONTAKTOWE

par. Rzymsko-Katolicka
pw. Matki Bożej Królowej Polski

ul. Obrońców Krzyża 1
31-831, Kraków - Bieńczyce