aktualności

strona główna > aktualności > Ks. Edward Baniak o witrażach w Arce Pana

Ks. Edward Baniak o witrażach w Arce Pana


                       
     

Pomysł i projekt witraży dla Arki Pana powstał zaraz po poświęceniu naszej świątyni. Został zaaprobowany przez  + Księdza Józefa Gorzelanego i przez architekta naszej świątyni, pana Wojciecha Pietrzyka.
Wyjaśniam sens tych witraży:

1.Nad wejściem głównym jest witraż – „Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.”

2.Witraż duży na antresoli wyraża potop i Bożą obietnicę nie zniszczenia człowieka, a tęcza jest znakiem obietnicy zbawienia ludzkości.

3.Witraż nad Drogą Krzyżową, to jest wyjście z niewoli egipskiej i cudowne przejście przez Morze Czerwone czyli pierwsza Pascha.

4.To jest skomponowane z Nową Paschą, czyli z Drogą Krzyżową, która wraz ze Zmartwychwstaniem daje nam zbawienie, łaskę i wolność od skutków grzechu.

5.Słup ognia, czyli znak obecności Boga przy przejściu przez Morze Cerwone, przez pustynię i w trudniejszych chwilach Izraela. Chrystus mówi o sobie "Ja jestem Światłością Świata".

6.Witraż przy ołtarzu fatimskim. Poziom Kościoła - dwanascie koloró apostolskich opisanych w Apokalipsie sw. Jana, czyli fundament Kościoła. poziom antresoli - apokaliptyczna Niewiasta - Maryja w koronie z gwiazd dwunastu - gwiazdy są w kolorach apostolskich. Niebo, celwiary w Jezusa, Syna Bożego.

7. Pod słupem ognia jest: twarz jezusa z objawienia Eucharystycznego w Manopeli /Italia/, dalej Jezus w drodze do Emaus, dalej - Jezus łamie chleb w Emaus, czyli powtarza Ostatnią Wieczerzę i św, Jan Paweł II przynosi wino do tej Mszy Świętej odprawianej przez Jezusa.

8. Trójkątne okno naprzeciw Krzyża to pięć ran Jezusa, które pozostały na Krzyżu.

9. Górne okienka na południowej ścianie pozostawiam następnemu Ks. proboszczowi!

W dniu dzisiejszym mamy jeszcze do zapłaty 110 000zł. Dziękuję za dotychczasową pomoc i proszę o dalszą pomoc w dokończeniu tego dzieła. Bóg Zapłać!

Ks. Edward Baniak

KALENDARZ LITURGICZNY

sobota, 18 sierpień 2018
okres liturgiczny:
Okres Zwykły

PROBOSZCZ PARAFII

Ks. prob. Jerzy Czerwień
tel. 12 642 52 40
tel. 12 644 06 24 wew. 20
e-mail: kontakt.arkapana@gmail.com

DANE KONTAKTOWE

par. Rzymsko-Katolicka
pw. Matki Bożej Królowej Polski

ul. Obrońców Krzyża 1
31-831, Kraków - Bieńczyce