Wspólnota Sióstr Służebniczek Dębickich przy Parafii MB Królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach

s. M. Akwilla – przełożona wspólnoty, kancelistka

s. M. Dąbrówka – zakrystianka

s. M. Tadeusza – katechetka w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 (os. Teatralne 35)

s. M. Ewa – katechetka w Szkole Podstawowej nr 86, prowadzi Scholę Parafialną

s. M. Agnia – katechetka w Szkole Podstawowej nr 86

s. M. Joanna – pielęgniarka na oddziale hematologii szpitala im. L. Rydygiera

s. M. Agnieszka – pielęgniarka na oddziale hematologii szpitala im. L. Rydygiera

s. M. Jana – odpowiedzialna za prowadzenie świetlicy parafialnej, koordynacja opieki nad chorymi i potrzebującymi w parafii

Tel. do Sióstr: 12-644-68-48