par. Rzymsko-Katolicka
pw. Matki Bożej Królowej Polski

ul. Obrońców Krzyża 1,
31-831 Kraków - Bieńczyce

tel. do kancelarii: (12) 644 06 24, (12) 649 52 25
tel. do księdza dyżurnego: 791 164 081,
Numer rachunku bankowego Parafii:
37 1020 2906 0000 1202 0086 9321

www.arkapana.pl
e-mail: kontakt.arkapana@gmail.com

TELEFONY KONTAKTOWE

ks. Stanisław Kostecki
ks. Władysaw Kądziołka
ks. Krzysztof Biros
ks. Bogdan Mosur
ks. Janusz Mieczkowski
ks. Michał Kania
ks. Józef Zieliński
ks. Adam Trzaska
ks. Tomasz Grzesiak

oraz:
Zakrystia
Kuchnia
Kancelaria Siostry
Kancelaria Księży
Siostry - DOM
Organista
kom.
Ksiądz Dyżurny
Adres e-mail naszej Parafii:

Numer rachunku bankowego Parafii:

12 644 06 24 wew. 21
12 644 06 24 wew. 22
12 644 06 24 wew. 32
12 644 06 24 wew. 23
12 644 06 24 wew. 27
12 644 06 24 wew. 31
12 644 06 24 wew. 33
12 644 06 24 wew. 30
12 644 06 24 wew. 26

oraz:
12 644 06 24 wew. 17
12 644 06 24 wew. 12
12 644 06 24 wew. 11
12 644 06 24 wew. 18
12 644 06 24 wew. 15
12 644 06 24 wew. 16
501 461 578
791 164 081
kontakt.arkapana@gmail
.com
37 1020 2906 0000 1202 0086 9321

PROBOSZCZ PARAFII

Ks. prob. Jerzy Czerwień
tel. 12 642 52 40
tel. 12 644 06 24 wew. 20
e-mail: kontakt.arkapana@gmail.com