par. Rzymsko-Katolicka
pw. Matki Bożej Królowej Polski

ul. Obrońców Krzyża 1,
31-831 Kraków - Bieńczyce

tel. (12) 644 06 24, (12) 649 52 25,
Numer rachunku bankowego Parafii:
37 1020 2906 0000 1202 0086 9321

www.arkapana.pl
e-mail: kontakt.arkapana@gmail.com

TELEFONY KONTAKTOWE

ks. Stanisław Kostecki
ks. Władysaw Kądziołka
ks. Krzysztof Biros
ks. Bogdan Mosur
ks. Janusz Mieczkowski
ks. Michał Kania
ks. Józef Zieliński
ks. Adam Trzaska
ks. Tomasz Grzesiak

oraz:
Organista
kom.
Zakrystia
Kuchnia
Kancelaria Siostry
Kancelaria Księży
Siostry - DOM

12 644 06 24 wew. 21
12 644 06 24 wew. 22
12 644 06 24 wew. 25
12 644 06 24 wew. 23
12 644 06 24 wew. 27
12 644 06 24 wew. 31
12 644 06 24 wew. 33
12 644 06 24 wew. 30
12 644 06 24 wew. 26

oraz:
12 644 06 24 wew. 16
501-461-578
12 644 06 24 wew. 17
12 644 06 24 wew. 12
12 644 06 24 wew. 11
12 644 06 24 wew. 18
12 644 06 24 wew. 15

PROBOSZCZ PARAFII

Ks. prob. Edward Baniak
tel/fax: +48 (12) 642 52 40
kom. +48 608 820 493
e-mail: milord2@arkapana.pl